College of Ocean and Earth Sciences, Xiamen University
SEARCH
Chinese
Favorites
2016-03-07 11:40-13:30(12:20开讲)
Dr. Sinéad Collins
A3-206, Zhou Long Quan Building
2016-01-04 10:30-
Lian Shen, Sc.D. Benjamin Mayhugh Associate Professor
A3-203 Zhou Long Quan Bldg
2015-12-30 12:30-13:30
Daniel Lin, Senior Policy Specialist / Project Manager
A3-206, Zhou Long Quan Building
2015-12-21 11:40-13:30(12:20开讲)
Dr. Xuefeng Peng
Multimedia Hall, 1F Zhou Long Quan Bldg
2015-12-18 16:00
Kyung-Ryul Kim, Professor
A3-206 Zhou Long Quan Building
2015-12-16 10:00-
Nansheng Chen, Professor
A239 Jinquan Building
2015-12-14 11:40-13:30(12:20开讲)
Dr. Fei Chai, Professor
A3-206, Zhou Long Quan Building
2015-12-07 11:40-13:30(12:20开讲)
Dr. Deli Wang, Associate Professor
A3-206, Zhou Long Quan Building
2015-11-30 11:40-13:30(12:20开讲)
Dr. Jin SHA
Zhou Long Quan Building A3-206
2015-11-23 至11月23日
Kairong Qin, Yongxiang Huang, Chuijie Wu, Xuqu Hu and Xueying Huang
C3-311, Xiping Building
2015-11-23 11:40-13:30(12:20开讲)
Dr. Chuijie Wu, Professor and Founding Dean
A3-206, Zhou Long Quan Building
2015-11-16 11:40-13:30(12:20开讲)
Dr. Thomas Pohlmann, Professor
A3-206, Zhou Long Quan Building
2015-11-09 11:40-13:30(12:20开讲)
Dr. Quanan Zheng, Senior Research Scientist
A3-206, Zhou Long Quan Building
2015-10-16 9:30-11:00
Dr. Hua Chen, Postdoc
C3-311, Xiping Building
2015-09-17 10:00-11:00
Jean-Pierre Gattuso, Professor
Zhou Long Quan Building A3-206
2015-08-07 10:00-11:00
Dr. Bronwyn Wake, Senior Editor
A3-206, Zhou Long Quan Bldg
2015-07-21 10:00-11:30
Dr. Stephen J. Giovannoni, Professor
B103, Jinquan Bldg (College of the Environment and Ecology)
2015-07-17 10:00
David Hutchins, Professor of Marine and Environmental Biology
Zhou Long Quan Building, A3-206
当前第 5 / 6 页,共有 112 条记录
Copyright ©2014 College of Ocean & Earth Sciences